जापान जाने बाटो

भाग ३  “भविष्य・दृष्टिकोण”

भाग ३ “भविष्य・दृष्टिकोण”

केही दिन अगाडि “कुनैदिन जापानमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरुले जापानमा काम गर्ने’boutमा आफ्नो अभिप्राय राख्ने गोष्ठी” सम्पन्न भयो । भिडियो रेकर्ड गरिएको गोष्ठीको कार्यक्रममा, सहजकर्ता होक्काइदो मेडिकल विश्वविद्यालय उन्नत अनुसन्धान प्रवर्द्धन केन्द्रका यूको इतोउ जी र सिजुओका प्रिफेक्चरल विश्वविद्यालयको सह-प्राध्यापक तोसिहुमि सुजुकी जीलाई स्वागत गरेर, जापानमा कार्यरत विदेशी नागरिकहरुले जापानको […]

Read More

भाग २ केयर वर्करको कार्यस्थलमा काम गर्नुको आकर्षण र कम्युनिकेसनको तरिका

भाग २ केयर वर्करको कार्यस्थलमा काम गर्नुको आकर्षण र कम्युनिकेसनको तरिका

केही दिन अगाडि “कुनैदिन जापानमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरुले जापानमा काम गर्ने’boutमा आफ्नो अभिप्राय राख्ने गोष्ठी” सम्पन्न भयो । भिडियो रेकर्ड गरिएको गोष्ठीको कार्यक्रममा, सहजकर्ता होक्काइदो मेडिकल विश्वविद्यालय उन्नत अनुसन्धान प्रवर्द्धन केन्द्रका यूको इतोउ जी र सिजुओका प्रिफेक्चरल विश्वविद्यालयको सह-प्राध्यापक तोसिहुमि सुजुकी जीलाई स्वागत गरेर, जापानमा कार्यरत विदेशी नागरिकहरुले जापानको […]

Read More

भाग १  जापानमा काम गर्नुको आकर्षण र JCWG को सेमिनारमा महसुस गरेका कुराहरु

भाग १ जापानमा काम गर्नुको आकर्षण र JCWG को सेमिनारमा महसुस गरेका कुराहरु

केही दिन अगाडि “कुनैदिन जापानमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरुले जापानमा काम गर्ने’boutमा आफ्नो अभिप्राय राख्ने गोष्ठी” सम्पन्न भयो । भिडियो रेकर्ड गरिएको गोष्ठीको कार्यक्रममा, सहजकर्ता होक्काइदो मेडिकल विश्वविद्यालय उन्नत अनुसन्धान प्रवर्द्धन केन्द्रका यूको इतोउ जी र सिजुओका प्रिफेक्चरल विश्वविद्यालयको सह-प्राध्यापक तोसिहुमि सुजुकी जीलाई स्वागत गरेर, जापानमा कार्यरत विदेशी नागरिकहरुले जापानको […]

Read More