ဂျပန်ကိုသွားတဲ့လမ်း

တတိယပိုင်း “အနာဂတ် – အတွေးအမြင်နှင့် ပတ်သက်၍”

တတိယပိုင်း “အနာဂတ် – အတွေးအမြင်နှင့် ပတ်သက်၍”

လွန်ခဲ့သောရက်က “တစ်ချိန်ချိန် ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်သည်ဟုတွေးတောနေသော သင့်အတွက် ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စိတ်ရင်းမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ” အားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပုံရိပ်အား မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒီရိုထဲတွင် ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသူအဖြစ် ဟော့ကိုင်းဒိုးဆေးပညာတက္ကသိုလ် ဆန်းသစ်စူးစမ်း လေ့လာရေးတိုးမြှင့်မှုစင်တာမှ မစ္စ ယုကို အီတိုး နှင့် ရှီဇူအိုကာစီရင်စုပိုင်တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ မစ္စတာ တိုရှိဖုမိ ဆူဇူကီးတို့အားဖိတ်ခေါ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံခြားသားများမှ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် ဖြေရှင်းသင့်သည့် အခက်အခဲများစသည်တို့ကို အားပါးတရ ဆွေးနွေးပြောကြားထားပါသည်။

Read More

ဒုတိယပိုင်း	ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ရသည့်ဆွဲဆောင်မှုနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံပုံ နည်းလမ်းများ

ဒုတိယပိုင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ရသည့်ဆွဲဆောင်မှုနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံပုံ နည်းလမ်းများ

လွန်ခဲ့သောရက်က “တစ်ချိန်ချိန် ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်သည်ဟုတွေးတောနေသော သင့်အတွက် ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စိတ်ရင်းမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ” အားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပုံရိပ်အား မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒီရိုထဲတွင် ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသူအဖြစ် ဟော့ကိုင်းဒိုးဆေးပညာတက္ကသိုလ် ဆန်းသစ်စူးစမ်း လေ့လာရေးတိုးမြှင့်မှုစင်တာမှ မစ္စ ယုကို အီတိုး နှင့် ရှီဇူအိုကာစီရင်စုပိုင်တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ မစ္စတာ တိုရှိဖုမိ ဆူဇူကီးတို့အားဖိတ်ခေါ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံခြားသားများမှ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် ဖြေရှင်းသင့်သည့် အခက်အခဲများစသည်တို့ကို အားပါးတရ ဆွေးနွေးပြောကြားထားပါသည်။

Read More

ပထမပိုင်း	ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်း၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် JCWGဟောပြောပွဲမှ ခံစားမိသည့်အရာ

ပထမပိုင်း ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်း၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် JCWGဟောပြောပွဲမှ ခံစားမိသည့်အရာ

လွန်ခဲ့သောရက်က “တစ်ချိန်ချိန် ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်သည်ဟုတွေးတောနေသော သင့်အတွက် ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စိတ်ရင်းမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ” အားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပုံရိပ်အား မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒီရိုထဲတွင် ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသူအဖြစ် ဟော့ကိုင်းဒိုးဆေးပညာတက္ကသိုလ် ဆန်းသစ်စူးစမ်း လေ့လာရေးတိုးမြှင့်မှုစင်တာမှ မစ္စ ယုကို အီတိုး နှင့် ရှီဇူအိုကာစီရင်စုပိုင်တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ မစ္စတာ တိုရှိဖုမိ ဆူဇူကီးတို့အားဖိတ်ခေါ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံခြားသားများမှ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့် ဖြေရှင်းသင့်သည့် အခက်အခဲများစသည်တို့ကို အားပါးတရ ဆွေးနွေးပြောကြားထားပါသည်။

Read More