သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားစနစ်

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ် လုပ်ကိုင်ကြည့်ချင်ပါသလား?

နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာတစ်မျိုးဖြစ်သော “သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား-တိုခုတေးဂိနိုး” သည် ပိုမိုနက်နဲလာသည့် လူအင်အားမလုံလောက်မှုကို ဖြည့်တင်းရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါင်း ၁၄ မျိုးဖြင့် အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အသိအမှတ် ပြုထားသည့် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာတစ်ခုအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အသစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွင် အမှတ် ၁ နှင့် ၂ ဟူ၍ ရှိသော်လည်းပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းသည် အမှတ် ၁ တစ်ခုတည်းသာ ရှိပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ

သတ်မှတ်ထားသော ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းခွင့်ပြုချက် ရရှိခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတန်းပညာအရည်အချင်း‌‌‌‌‌မလိုအပ်ဘဲ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက မည်သူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ထားသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (i) ၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ ရယူနိုင်ရန်အတွက်ကတော့ သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သော ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းစွမ်းရည်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်အတွက် “Nursing Care Skills Evaluation Test” ကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဂျပန်စာအရည်အချင်းကိုတိုင်းတာသည့် “ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာအခြေခံစာမေးပွဲ” အား အောင်မြင်ခြင်း သို့မဟုတ် “ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(JLPT)(N4နှင့်အထက်)”ရှိခြင်းတို့အပြင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ဂျပန်စာအရည်အချင်းကိုတိုင်းတာသည့် “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” ကို ဖြေဆို အောင်မြင်ရမည့်အချက်များ လိုအပ်ပါသည်။
မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း (မိသားစုနှင့်အတူတကွ ဂျပန်သို့လာခြင်း) ကို အခြေခံအားဖြင့် ခွင့်ပြု မထားပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်သက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ၆ လ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၄ လ တစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီး စုစုပေါင်းအများဆုံး ၅ နှစ်အထိ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၅နှစ်အတောအတွင်းတွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရယူနိုင်ခဲ့ရင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာအားပြောင်းလဲပါကတောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး မိသားစုအားအတူနေထိုင်ရန် ခေါ်ယူခွင့်လည်းရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်ဝင်ရောက်မည့်နေရာအား ဆန္ဒပြုလိုပါက အလုပ်ခန့်ထားပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လုပ်သားအထောက်အကူပြု မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးအပ်မည့် အထောက်အကူများလည်း ရှိသည့်အတွက် စိတ်ချလိုက်ပါ။ အကယ်၍ အလုပ်ပြောင်းလိုသည့်အခြေအနေတွင် တူညီသော ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါက အခြားကုမ္ပဏီသို့ အလုပ် ပြောင်းနိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းစာမေးပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍

ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစား၏ ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာ အကဲဖြတ်စာမေးပွဲသည် “Nursing Care Skills Evaluation Test”၊ “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” နှင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းအဆင့်ကိုတိုင်းတာသည့်စာမေးပွဲဟူ၍ စားမေးပွဲ ၃ ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
Nursing Care Skills Evaluation Test နှင့် Nursing Care Japanese Language Evaluation Test သည် လက်တွေ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ရာတွင် အသုံးချရမည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းကို တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် နယ်ပယ်တစ်ခုချင်းစီတွင် ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်သည့်ခွန်အားတစ်ရပ်ဖြစ်လာနိုင်မည့် အဆင့်တစ်ခုအား အခြေခံစံအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
ဂျပန်စာအရည်အချင်း အဆင့်အတန်းသည် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာအခြေခံစာမေးပွဲ သို့မဟုတ် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) (N4 နှင့်အထက်သာ) ဖြင့် တိုင်းတာ ပါသည်။

အောက်ပါစာမေးပွဲ ၃ ခုနှင့်ပတ်သက်၍ အစဉ်လိုက် ရှင်းပြပါမည်။
(၁) ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာအခြေခံစာမေးပွဲ (Japan Foundation Test for Basic Japanese :JFT-Basic) သို့မဟုတ် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) N4 နှင့်အထက်
(၂) Nursing Care Japanese Language Evaluation Test
(၃) Nursing Care Skills Evaluation Test

ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာအခြေခံစာမေးပွဲ

ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာအခြေခံစာမေးပွဲ (Japan Foundation Test for Basic Japanese :JFT-Basic) သည် အဓိကအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာခဲ့သော နိုင်ငံခြားသားများတွေ့ကြုံရမည့် နေထိုင်စားသောက်မှုဘဝတွင် ပြောဆိုဆက်ဆံရာ၌လိုအပ်သည့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းကိုတိုင်းတာပြီး “အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နိစ္စဓူဝအခြေခံစကား ပြောဆိုနိုင်မှု၊ နေထိုင်စားသောက်ရာတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးမရှိနိုင်လောက်သည့် စွမ်းရည်” ရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ် နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
စာမေးပွဲသည် “စာလုံးနှင့် ဝေါဟာရ”၊ “စကားပြောနှင့် ဖော်ပြချက်”၊ “နားထောင်မှုစွမ်းရည်”၊ “စာဖတ် စွမ်းရည်” ဟူ၍ အပိုင်း ၄ ပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ စာမေးပွဲ၏မေးခွန်းများအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့် ဖော်ပြထားသော်လည်း “Your Language” ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါက ဒေသဘာသာစကားဖြင့် မေးခွန်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စာမေးပွဲအသေးစိတ်နှင့်တကွ စာမေးပွဲစခရင်မ်မျက်နှာပြင်အား လက်တွေ့ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုသူများကတော့ ဤနေရာတွင် လေ့လာပါ။

မေးခွန်းနမူနာများအား ဤနေရာတွင် လေ့လာပါ။
CBT စံနစ် မေးခွန်းနမူနာများအား အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏ မေးခွန်းပုံစံ၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ၊ မေးခွန်းအဆင့်အားမှန်းဆခြင်းစသည်တို့ကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
※CBT ကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှုစခရင်မ်မျက်နှာပြင်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်သောသူများအား ကွန်ပျူတာဖြင့်ကြည့်ရှုရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ထို့အပြင် စာမေးပွဲအစစ်ဖြေဆိုသည့် မေးခွန်းစခရင်မ်မျက်နှာပြင်နှင့် ကွဲပြားသည့်အချက်များရှိပါသည်။

ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT)

ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) သည် ဂျပန်ဘာသာအား မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးမပြုကြသောသူများ၏ ဂျပန်စာအရည်အချင်းကိုတိုင်းတာ၍ အသိအမှတ်ပြုသည့် စာမေးပွဲဖြစ် ပါသည်။
ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) တွင် N1 N2 N3 N4 N5 ဟူ၍ အဆင့် ၅ ဆင့် ရှိပါသည်။ အလွယ်ကူဆုံးအဆင့်မှာ N5 ဖြစ်ပြီး အခက်ခဲဆုံးအဆင့်ကတော့ N1 ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတွင် “အခြေခံ ဂျပန်ဘာသာစကားကို နားလည်နိုင်သည့်” အဆင့်ရှိသော ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) N4 အဆင့်နှင့်အထက် ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

အဆင့်တစ်ခုချင်းစီ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤနေရာတွင် စစ်ဆေးပါ။

N4 ၏ မေးခွန်းနမူနာများကို ဤနေရာတွင် စစ်ဆေးပါ။
စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်၊ ကျင်းပမည့်နေရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤနေရာတွင် စစ်ဆေးပါ။

Nursing Care Japanese Language Evaluation Test

Nursing Care Japanese Language Evaluation Test သည် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အလုပ်အကိုင်များတွင်အသုံးပြုသော ဝေါဟာရများအား နားလည်နိုင်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်မှာ မိနစ် ၃၀ ၊ စာမေးပွဲမေးခွန်းပေါင်းမှာ ၁၅ ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဝေါဟာရ (၅ ပုဒ်)၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ စကားပြောခြင်းနှင့်၊ လှမ်းပြောခြင်း (၅ ပုဒ်) နှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ စာပိုဒ်ဝါကျ (၅ ပုဒ်) ပါဝင်ပါမည်။

မေးခွန်းနမူနာများမှာ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည်။

Nursing Care Skills Evaluation Test

Nursing Care Skills Evaluation Test သည် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သောစွမ်းရည်နှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းစသည်တို့ကိုအခြေခံထားပြီး အသုံးပြုသူ၏စိတ်နေ စိတ်ထားနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားကိုလိုက်၍ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို မိမိကိုယ်တိုင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအဆင့်အတန်း၏ စံနှုန်းကိုဖော်ထုတ်သည့် စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုချိန်မှာ မိနစ် ၆၀၊ စာမေးပွဲမေးခွန်းပေါင်းမှာ ၄၅ ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်စာမေးပွဲ ၄၀ ပုဒ်နှင့် လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ၅ ပုဒ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ဘာသာရပ်စာမေးပွဲ – မေးခွန်း အပုဒ်ရေ ၄၀ ၏ အသေးစိတ်
□ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း၏ အခြေခံအချက်များ (မေးခွန်း ၁၀ ပုဒ်)
□စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ အလုပ်လုပ်ပုံစနစ် (မေးခွန်း ၆ ပုဒ်)
□ဆက်ဆံပြောဆိုရေးနည်းပညာ (မေးခွန်း ၄ ပုဒ်)
□နေထိုင်စားသောက်မှုကူညီရေးနည်းပညာ (မေးခွန်း ၂၀ ပုဒ်)
လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း – မေးခွန်း ၅ ပုဒ်

・ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အစမ်းလုပ်ခြင်းစသည့်ပုံစံများဖြင့် လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်းခေါင်းစဉ်များကို မေးခွန်းထုတ်ထားပါသည်။
(သတိပြုရန်) ရုပ်ပုံစသည်တို့ကိုပြသ၍ မှန်ကန်သောပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့အား လုပ်ဆောင်စေသည့် စစ်ဆေးမှုဖြစ်သည်။

●မေးခွန်းနမူနာများမှာ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည်။
●စာမေးပွဲတစ်ခုလုံး၏ အကျဉ်းချုပ်၊ အသေးစိတ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါလင့်ခ်တွင် လေ့လာပါ။

စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည့်အခြေအနေ နှင့်စပ်လျဉ်း၍

စီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအစီအစဉ် (EPA) ၏ မူဘောင်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့သော ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်းလောင်း (အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တို့သာအကျုံးဝင်) အဖြစ် နိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ၄ နှစ်တာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ များတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သင်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့တွင် သင့်လျော်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ များနှင့် “အလုပ်သင်လုပ်သားကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ အမှတ် ၂” ကို ပြီးမြောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသားများ အတွက်ကတော့ လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံစံနှုန်းများနှင့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစံနှုန်းကို ပြည့်မီထားပြီးသူများဟုယူဆပြီး ရှေ့တွင်ဖော်ပြထားခဲ့သော ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲနှင့် ဂျပန်ဘာသာ စာမေးပွဲများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီး “အထူးကျွမ်းကျင် လုပ်သား အမှတ် ၁” သို့ ကူးပြောင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းမှလွဲ၍အခြား “အလုပ်သင်လုပ်သား ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ အမှတ် ၂” ကို ပြီးဆုံးခဲ့သည့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစံနှုန်းကို တိုင်းတာ သည့်စာမေးပွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ (“Nursing Care Skills Evaluation Test” နှင့် “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” ကိုတော့ ဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါမည်။)

EPA ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်းလောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤနေရာတွင် လေ့လာ ပါ။

Nursing Care Japanese Language Evaluation Test နှင့် Nursing Care Skills Evaluation Test လျှောက်လွှာတင်ရန်နည်းလမ်းများ

ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် သတ်မှတ် ထားသောကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆက်ပေးထားပြီး စာမေးပွဲလျှောက်လွှာ တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း လမ်းညွှန် (စာမေးပွဲများအားကျင်းပပေးနေသည့် Prometric ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာသို့ ချိတ်ဆက်) ပေးထားပါသည်။

※စာဖြေဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ အသေးစိတ်နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါ “စာဖြေဌာနစာရင်း”တွင် လေ့လာပါ။ နိုင်ငံခြားစာမေးပွဲများ၏စာဖြေဌာနအားသိလိုပါက ဖြေဆိုလိုသည့်နိုင်ငံကို ရွေးချယ်ပြီးနောက်မှ အသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။

※စာမေးပွဲကျင်းပမည့်အစီအစဉ်သည် တခါတရံတွင်ပြောင်းလဲတတ်ပါသည်။ လတ်တလောသတင်း များကို လက်ခံရယူနိုင်ရန်အတွက် URL ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသည့်နောက်တွင် စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီအား update ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ဖြင့် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူရန် စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့လေ့လာမည်ဆိုပါက ပြဌာန်းစာအုပ်များကိုအသုံးပြု၍ ကိုယ်တိုင်လေ့လာသည့် နည်းလမ်းအပြင် ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ပြီး သင်ယူလေ့လာသည့်နည်းလမ်းလည်း ရှိပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူသည့် နည်းလမ်းများကို ဦးတည်၍ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုသည့်ပြဌာန်းစာအုပ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။

ဂျပန်ဘာသာလေ့လာသင်ယူနည်း

သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့်သက်ဆိုင်သော စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လေ့လာခြင်းအတွက် သာမက ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်စားသောက်ရာ၌လည်း ဂျပန်စာသည် လိုအပ်သည့်အရည်အချင်း တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများထံသို့ ဂျပန်စာအား မည်သို့မည်ပုံလေ့လာသင်ယူနေပါသလဲဟု မေးမြန်းကြည့်လိုက်သောအခါ “ဂျပန်အန်နီမေးရှင်းများ ကြည့်ရင်း အန်နီမေးရှင်းထဲမှာပါသော ဂျပန်စာဝေါဟာရများကို မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ တစ်လုံးချင်း ချရေးပြီးမှတ်သားရင်းနှင့် ဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်” (အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖွား ဒီရို) ဟု ဖြေကြားပေး ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် JFT-Basic စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးဝင်သည့် အောက်ပါ ပြဌာန်းစာအုပ်များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ အားလုံးဟာ အခမဲ့ဖြစ်သည့်အတွက် ဂျပန်ဘာသာ သင်ယူရာတွင် အသုံးပြုပါ။

IRODORI – Japanese for Life in Japan

ဂျပန်ဘာသာသင်ထောက်ကူစာအုပ်ဖြစ်သော “IRODORI – Japanese for Life in Japan” သည် နိုင်ငံခြားသားများ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောအခါနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါတွင်လိုအပ်သည့် အခြေခံဂျပန်ဘာသာဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သောစွမ်းရည်အား တတ်ကျွမ်းနားလည်စေသည့် သင်ထောက်ကူစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုဘဝနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့် အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေအရပ်ရပ်နှင့် ခေါင်းစဉ်များကိုထည့်သွင်းထား၍ လက်တွေ့တွင်အသုံးပြုရနိုင်သည့် ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအား ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာတစ်ခန်းချင်းစီတိုင်းတွင် သင်ယူရသည့်ရည်ရွယ်ချက်အား “Can-do” ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြထားပြီး ထိုအခန်းအားသင်ယူခြင်းဖြင့် “တတ်နိုင်လာသည်” ဟူသောအရာကို မလွဲမသွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။

JF Japanese e-Learning Minato

အမျိုးမျိုးသော ဂျပန်ဘာသာအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများ (တစ်နှစ်လျှင် ခန့်မှန်းခြေ သင်ခန်းစာ ၁၅၀ ခန့်) အား ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဂျပန်ဘာသာလေ့လာသင်ယူနိုင်သော အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ စာရင်းသွင်းထားမည်ဆိုပါက မည်သည့်အချိန်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အင်တာနက်မှတဆင့် ဂျပန်ဘာသာအားသင်ယူနိုင်ပါသည်။ အခြားသော ဂျပန်ဘာသာသင်ယူလေ့လာနိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် အပလီကေးရှင်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။

Nursing Care Skills Evaluation Test နှင့် Nursing Care Japanese Language Evaluation Testအတွက် သင်ယူလေ့လာရေး ပြဌာန်း စာအုပ်

ဂျပန်နိုင်ငံပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများအစည်းအရုံး (The Japan Association of Certified Care Workers) မှပြုစုထုတ်ဝေထားသော ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း၏ သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲ သင်ယူလေ့လာရေး ပြဌာန်းစာအုပ်ကိုလည်း မလွဲမသွေကောင်းကောင်းအသုံးချကြည့်ပါ။ ဂျပန်ဘာသာဗားရှင်းအပြင် အခြားဘာသာစကား 10 မျိုးနှင့်လည်း ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ပြဌာန်းစာအုပ်သည် Nursing Care Skills Evaluation Test နှင့် Nursing Care Japanese Language Evaluation Test ၏ စာမေးပွဲအတွက် လေ့ကျင့်ရာတွင်အသုံးတည့်ရုံသာမက အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနေရာများတွင်လည်း ကောင်းစွာအသုံးချ နိုင်သည့် အကြောင်းအရာများပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

Nursing Care Skills Evaluation Test လေ့လာရန်ပြဌာန်းစာအုပ်
https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/

ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးဂျပန်စာကို သင်ယူနိုင်သော
“にほんごをまなぼう” ဝက်ဘ်ဆိုဒ်

ဂျပန်နိုင်ငံပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများအစည်းအရုံး (The Japan Association of Certified Care Workers)မှ ကြီးမှူးဆောင်ရွက်သော “にほんごをまなぼう” အွန်လိုင်းလေ့လာရေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော အခြေခံပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဂျပန်ဘာသာ (N3 အဆင့်ခန့်) ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းစေရန်ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ် ဖန်တီးထားပါသည်။ အခမဲ့သင်ယူလေ့လာနိုင်သည့်အတွက် အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုလည်း သေချာ အသုံးချစေလိုပါသည်။

နိုင်ငံတကာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးသောဝက်ဘ်ဆိုဒ် “にほんごをまなぼう”
https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/

နိုင်ငံရပ်ခြားမှပုဂ္ဂိုလ်များ စိတ်လက်အေးချမ်းစွာဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်၍ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဂေဟာများစသည်တို့တွင် အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို ပေးအပ်လျက် ရှိပါသည်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော ထောက်ပံ့ကူညီမှုသာမက ဘာသာစကား အခက်အခဲနှင့် နေထိုင်မှုအခြေကျသည်အထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ထားသည့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို ပေးအပ်ထားပါသည်။

ထောက်ပံ့ကူညီမှု ၁၀ မျိုး (၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ)

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အသစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ “သတ်မှတ်ထားသော ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား” စနစ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား (i) ဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများကို လက်ခံသည့်အချိန်၌ ဂျပန်နိုင်ငံဖက်မှ ဝန်ထမ်းလက်ခံမည့်အဖွဲ့အစည်းများအား ထောက်ပံ့ကူညီမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကို တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။[1]အဆိုပါ ထောက်ပံ့ကူညီမှုအစီအစဉ်ထဲတွင် မဖြစ်နေလိုအပ်သော ထောက်ပံ့ကူညီမှု ၁၀ မျိုးအား ထည့်သွင်း ထားပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများ၏အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁) ကြိုတင်လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း
(၂) နိုင်ငံသို့ဆိုက်ရောက်/ထွက်ခွာရာတွင် အကြိုအပို့ပြုလုပ်ခြင်း
(၃) နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေပေးခြင်း၊ နေထိုင်မှုတွင်လိုအပ်သောစာချုပ်စာတမ်းဆိုင်ရာကူညီပေးခြင်း
(၄) နေထိုင်စားသောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောပြခြင်း
(၅) အများပြည်သူဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများပြုလုပ်ရာတွင် အတူလိုက်ပါပေးခြင်း

(၆) ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းပေးအပ်ခြင်း
(၇) ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ အဆင်မပြေမှုများအား တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
(၈) ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမြှင့်တင်ခြင်း
(၉) အလုပ်ပြောင်းရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း (လူအင်အားလျော့ချသောအခြေအနေတွင်)
(၁၀) အချိန်မှန်တွေ့ဆုံခြင်း၊ အစိုးရရုံးများသို့သတင်းပို့ခြင်း

နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများ အသုံးချနိုင်သည့် ထောက်ပံ့ကူညီမှု ၃မျိုး

၂၀၁၉ ခုနှစ် (၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်) ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန သက်ကြီးရွယ်အိုများကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်း “နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများ လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာလက်ရှိအခြေအနေစသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသော စစ်တမ်းကောက်ယူလေ့လာခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်[2]” တွင်ပြုစုထုတ်ဝေခဲ့သည့် လမ်းညွှန်စာအုပ်၌ရေးသားထားသည့် နိုင်ငံခြားသားများအား ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လက်ခံသည့်အချိန်သိရှိထားသင့်သည့်အချက်များထဲမှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအား ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါမည်။ အားလုံးပဲဂျပန်နိုင်ငံသို့လာသောအခါ တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ညွှန်ကြားထားသောအရာလည်းဖြစ်ပါသည်။

[2] 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 「外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック」Mitsubishi UFJ Research & Consulting Co.,Ltd. “Guidebook for Accepting and Supporting Foreign Care Workers”

၁။ အလုပ်နေရာဌာနတွင် အခြေကျစေရန်ကူညီပံ့ပိုးခြင်း (ဥပမာတစ်ခု)
ဂျပန်နိုင်ငံ၏အလုပ်နေရာဌာနများတွင် နိုင်ငံခြားသားများ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အလုပ်တွင် စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်-
(၁) နိုင်ငံခြားသားများလက်ခံရသည့်ရည်ရွယ်ချက်အား ဝန်ထမ်းများသို့ ကြိုတင်၍မျှဝေထားနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
(၂) ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား စံသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
(၃) ဂျပန်နိုင်ငံ၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် အခြေခံကျသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား သင်ကြားပေးရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
(၄) နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နေထိုင်မှုအလေ့အထတို့အား နားလည်တတ်စေရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

၂။ အခြေတကျနေထိုင်မှုအား ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာကူညီပံ့ပိုးမှု (ဥပမာတစ်ခု)  
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရာ၌ တစ်နေ့တစ်ရက်ပင်လျှင်မြန်ဆန်စွာ ရင်းနှီးအသားကျစေဖို့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်တွင်သာမက နေထိုင်မှုဖက်တွင်လည်းပဲ အလုပ်ဌာနများမှနေ၍ ထောက်ပံ့ကူညီမှုစနစ် တည်ဆောက်ရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ။ ဥပမာအားဖြင့်-
(၁) နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုရာတွင်ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင် ပရိဘောဂနှင့် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများငှားရမ်းပေးခြင်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်းလျှောက်ထားရန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးခြင်းစသည့် နေထိုင်စားသောက်ရာတွင် မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်များကို စုံလင်စေရန်အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(၂) အစားအသောက်နှင့်ဈေးဝယ်နည်း၊ သန့်စင်ခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းအသုံးပြုနည်း၊ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့် ဆေးဝယ်နည်း၊ ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားစီးနည်း၊ အမှိုက်ပစ်သည့်စည်းကမ်းနှင့် ဆူညံသံဆိုင်ရာအမူအကျင့်များစသည်တို့ကို သင်ကြားပြသပေးရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(၃) ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းနှင့် နေထိုင်မှုစာရင်းသွင်းခြင်း၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံစနစ် ထည့်ဝင်ခြင်းနှင့် ပေးချေခြင်းစသည်တို့ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
(၄) ကျန်းမာရေးအခြေအနေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကို ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။ နယ်မြေဝန်းကျင်တွင် ရင်းနှီးကျင်လည်စေမည့် ကူညီထောက်ပံ့မှု (ဥပမာတစ်ခု)
ထို့အပြင် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အလုပ်ဌာနဝန်းကျင်ရှိနယ်မြေဒေသများ၏ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကို လည်း မြှင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အခမ်းအနားများသို့ အိမ်နီးချင်း မြို့သူမြို့သားများအားဖိတ်ကြားခြင်း၊ ဒေသပွဲတော်အစီအစဉ်များတွင် နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဆင်နွှဲ စေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အမျိုးမျိုးသော အများပြည်သူဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှု

နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများအသုံးပြုနိုင်သည့် ပံ့ပိုးကူညီရေးဝန်ဆောင်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ဂျပန်သို့လာသောအခါတွင်လည်း လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသောအများပြည်သူဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို ပေးအပ် ထားပါသည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့အစည်း (JICWELS)

နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်အား ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနေရာတစ်ခုအဖြစ်ခံစားသိရှိ၍ အတွေ့အကြုံနှင့် အတတ်ပညာ များကို အပြည့်အဝအသုံးချပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ အလုပ်တာဝန်များထမ်းဆောင်နိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားအချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုဖလှယ်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးကို ပေးအပ်ခြင်းမှစတင်၍ နိုင်ငံခြားသားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများ၏ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး တာဝန်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းခွင်ရှိအခက်အခဲများ၊ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝနှင့် ကျင်လည်ရသော ပတ်ဝန်းကျင်၏အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများအစည်းအရုံး (The Japan Association of Certified Care Workers)

သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးပညာရပ်များကိုသင်ယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အထွေထွေအခြေပြုတစ်ခုအနေဖြင့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းတိုးတက် စေခြင်း၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူခြင်းတို့အား တိကျသေချာစွာ ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ သင်ယူရာတွင် ရလာဒ်မြင့်မားစွာအသုံးချနိုင် စေရန်အတွက် မည်သည့်အရာထက်မဆို သင်ယူသူမှ မိမိကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ထိန်းကျောင်း၍ လုပ်ဆောင်သွားရမည့်အချက်သည်လည်း မရှိမဖြစ်ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဝန်းကျင်တစ်ရပ်အား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ထားသည်မှာ “にほんごをまなぼう” ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (N3 အဆင့်) နှင့် အခြေခံပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာရပ်များကို တတ်ကျွမ်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် စာမေးပွဲအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအား လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်များအတွက်မာတိကာများသာမက လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ သုံးစွဲသူအချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း (အချိတ်အဆက်) ပြုလုပ်ရန်နေရာအဖြစ်လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ “ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဂျပန် ဘာသာ” နှင့် “Nursing Care Skills Evaluation Test” အတွက် သင်ယူလေ့လာရေး ပြဌာန်းစာအုပ်ကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဘာသာစကားမှာ ဂျပန်ဘာသာအပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားဘာသာ၊ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာ၊ နီပေါဘာသာ၊ မွန်ဂိုဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာ၊ ဗီယက်နမ်ဘာသာ၊ တရုတ်ဘာသာနှင့် ထိုင်းဘာသာ ဟူ၍ ဘာသာစကား ၉မျိုးဖြင့် ပြုစုထားပါသည်။

ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်သမားနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန

“ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ (Multilingual information) ”

“နိုင်ငံခြားသားများသို့ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေထိုင်မှုဘဝအားထောက်ပံ့ကူညီမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍” (がいこくじんのみなさんへ しごとやせいかつのしえんについて) ဟူသောအပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းအလုပ်အကိုင်နှင့် နေထိုင်မှုပြုနေကြသောနိုင်ငံခြားသားများအားလုံးအတွက် သတင်း အချက်အလက်များကို လွယ်ကူသောဂျပန်ဘာသာနှင့် အခြားဘာသာစကားများဖြင့် တင်ပေးထား ပါသည်။

တိုကျိုမြို့တော်

တိုကျိုမြို့နေပြည်သူလူထုအတွက် ရည်ရွယ်ထားသည်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် ဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာဗားရှင်း လက်ကမ်းစာစောင်များကိုလည်း တင်ပေးထား ပါသည်။