Đường đến Nhật Bản

PHẦN 1: SỰ HẤP DẪN KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN VÀ TRẢI NGHIỆM VỀ BUỔI HỘI THẢO CỦA JCWG.

PHẦN 1: SỰ HẤP DẪN KHI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN VÀ TRẢI NGHIỆM VỀ BUỔI HỘI THẢO CỦA JCWG.

“Buổi hội thảo về việc làm ở Nhật Bản đối với người nước ngoài cư trú tại Nhật, dành cho những ai muốn đến Nhật Bản làm việc trong tương lai” đã được diễn ra cách đây vài ngày. Trong video ghi lại cuộc thảo luận, Cô Yuko Ito đến từ trung tâm nghiên cứu, […]

Read More

PHẦN 3: “TƯƠNG LAI VÀ TẦM NHÌN”

PHẦN 3: “TƯƠNG LAI VÀ TẦM NHÌN”

“Buổi hội thảo về việc làm ở Nhật Bản đối với người nước ngoài cư trú tại Nhật, dành cho những ai muốn đến Nhật Bản làm việc trong tương lai” đã được diễn ra cách đây vài ngày. Trong video ghi lại cuộc thảo luận, Cô Yuko Ito đến từ trung tâm nghiên cứu, […]

Read More

PHẦN 2: SỰ HẤP DẪN KHI LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG – PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP

PHẦN 2: SỰ HẤP DẪN KHI LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG – PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP

Hội nghị chuyên đề “Dành cho những ai muốn làm việc tại Nhật Bản: một cuộc thảo luận về việc làm tại Nhật Bản của các công dân người nước ngoài hiện đang cư trú tại Nhật” đã diễn ra cách đây vài ngày. Cuộc thảo luận được thực hiện bởi cô Yuko Ito đến […]

Read More