News&Events

Chúng tôi sẽ tổ chức “Buổi hội thảo trực tuyến – Japan Care Worker Guide 2022”

Chúng tôi sẽ tổ chức “Buổi hội thảo trực tuyến – Japan Care Worker Guide 2022”

Các bạn yêu thích Nhật Bản ơi, các bạn có muốn thử sức với công việc điều dưỡng tại Nhật Bản không? Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo thông qua hình thức kết nối trực tuyến từ Nhật Bản với chủ đề “Chế độ kỹ năng đặc định”, thuộc dự án “Xúc tiến tiếp […]

Read More

Buổi hội thảo trực tuyến – Japan Care Worker Guide 2021@Vietnam

Buổi hội thảo trực tuyến – Japan Care Worker Guide 2021@Vietnam

Những bạn yêu thích Nhật Bản ơi, các bạn có muốn thử sức với công việc điều dưỡng tại Nhật Bản không? Những bạn điều dưỡng viên người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản cũng xuất hiện nữa đấy. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi hội thảo trực tuyến về việc làm tại […]

Read More