Công Việc Điều Dưỡng

Phỏng vấn người Nhật Bản đang làm việc với nhân viên Chăm sóc người nước ngoài ①

Phỏng vấn người Nhật Bản đang làm việc với nhân viên Chăm sóc người nước ngoài ①

Khi đến Nhật Bản để làm công việc Chăm sóc, điều mà các bạn lo lắng là việc giao tiếp với người Nhật phải không? Để làm rõ điều này, chúng tôi đã tổ chức các cuộc phỏng vấn người Nhật đang làm việc cùng với nhân viên Chăm sóc là người đến từ nhiều […]

Read More

Chăm sóc về mặt giải trí

Chăm sóc về mặt giải trí

Giải trí là hoạt động mà khi đó người cao tuổi tập trung lại, nói chuyện với nhau, vận động cơ thể, làm các việc nhẹ nhàng… Có thể bạn sẽ nghĩ tại sao giải trí lại cần thiết với người cao tuổi? Trường hợp đối với người khuyết tật thì phải làm như thế […]

Read More

Những cụm từ và từ chuyên ngành tiếng Nhật thường dùng khi giao tiếp với đồng nghiệp trong công việc Chăm sóc

Những cụm từ và từ chuyên ngành tiếng Nhật thường dùng khi giao tiếp với đồng nghiệp trong công việc Chăm sóc

Tại nơi làm việc nghề Chăm sóc, có rất nhiều cụm từ và từ chuyên ngành tiếng Nhật liên quan thường được sử dụng trong hội thoại với đồng nghiệp và khi ghi chép về người sử dụng dịch vụ. Việc biết các từ chuyên ngành này là rất cần thiết, giúp chúng ta biết […]

Read More

Kế hoạch nghề nghiệp của công việc Chăm Sóc – Chuyên viên chăm sóc phúc lợi là gì?

Kế hoạch nghề nghiệp của công việc Chăm Sóc – Chuyên viên chăm sóc phúc lợi là gì?

Rất nhiều người Nhật làm công việc Chăm sóc sở hữu tấm bằng Chuyên viên chăm sóc phúc lợi. Chúng tôi rất muốn các bạn, những người đến Nhật Bản theo diện Kĩ năng đặc định cũng sẽ đặt ra mục tiêu lấy được tấm bằng Chuyên viên chăm sóc phúc lợi này. Vậy Chuyên […]

Read More

Phỏng vấn người Nhật Bản đang làm việc với nhân viên Chăm sóc người nước ngoài ②

Phỏng vấn người Nhật Bản đang làm việc với nhân viên Chăm sóc người nước ngoài ②

Khi đến Nhật Bản để làm công việc Chăm sóc, điều mà các bạn lo lắng là việc giao tiếp với người Nhật phải không? Trong công việc cũng vậy, việc giao tiếp là vô cùng quan trọng. Để làm rõ điều này, chúng tôi đã tổ chức các cuộc phỏng vấn người Nhật đang […]

Read More