Tác giả: Y H

Chúng tôi sẽ tổ chức “Buổi hội thảo trực tuyến – Japan Care Worker Guide 2022”

Chúng tôi sẽ tổ chức “Buổi hội thảo trực tuyến – Japan Care Worker Guide 2022”

Các bạn yêu thích Nhật Bản ơi, các bạn có muốn thử sức với công việc điều dưỡng tại Nhật Bản không? Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo thông qua hình thức kết nối trực tuyến từ Nhật Bản với chủ đề “Chế độ kỹ năng đặc định”, thuộc dự án “Xúc tiến tiếp […]

Read More

Phỏng vấn người Nhật Bản đang làm việc với nhân viên Chăm sóc người nước ngoài ②

Phỏng vấn người Nhật Bản đang làm việc với nhân viên Chăm sóc người nước ngoài ②

Khi đến Nhật Bản để làm công việc Chăm sóc, điều mà các bạn lo lắng là việc giao tiếp với người Nhật phải không? Trong công việc cũng vậy, việc giao tiếp là vô cùng quan trọng. Để làm rõ điều này, chúng tôi đã tổ chức các cuộc phỏng vấn người Nhật đang […]

Read More