Chúng tôi đã phỏng vấn một số người nước ngoài đang làm nhân viên chăm sóc tại Nhật Bản.
Hãy tham khảo thông tin này nếu bạn có dự định sống ở Nhật Bản, trở thành một nhân viên chăm sóc và học tiếng Nhật.

BẠN KAUINDYA SITHUMINI VÀ BẠN ASHINI NIMESHA ĐẾN TỪ SRI LANKA

Chúng tôi đã phỏng vấn bạn Kauindya Sithumini và bạn Ashini Nimesha đến từ Sri Lanka, hiện đang sống tại tỉnh Nagasaki. Kauindya Sithumini & Ashini Nimesha Kauindya Sithumini ・ Quốc tịch: Sri Lanka ・ Năm đến Nhật Bản: Năm 2021 ・ Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kỹ thuật ・ Trình độ tiếng […]

BẠN LOVELY ESTORGIO VÀ BẠN MARIE STELLA VI S.MORENO ĐẾN TỪ PHILIPPINES 

Chúng tôi đã phỏng vấn bạn Lovely Estorgio và bạn Marie Stella Vi S.Moreno đến từ Philippines, hiện đang sống tại tỉnh Nagano. Lovely Estorgio& Marie Stella Vi S.Moreno Lovely Estorgio ・ Quốc tịch: Philippines ・ Năm đến Nhật Bản: Năm 2016 ・ Tư cách lưu trú: Chăm sóc ・ Trình độ tiếng Nhật: N3 […]

BẠN OTGONGEREL VÀ BẠN SHÜRENTSETSEG ĐẾN TỪ MÔNG CỔ

Chúng tôi đã phỏng vấn bạn Otgongerel và bạn Shürentsetseg đến từ Mông Cổ, hiện sống tại tỉnh Ibaraki. Khögjilt Otgongerel & Dagvatseren Shürentsetseg Khögjilt Otgongerel ・ Quốc tịch: Mông Cổ ・ Năm đến Nhật Bản: Năm 2020 ・ Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kỹ thuật ・ Trình độ tiếng Nhật: N3 Dagvatseren […]

BẠN TRẦN THỊ THU HOÀI VÀ BẠN NGUYỄN THỊ THÙY LINH ĐẾN TỪ VIỆT NAM

Chúng tôi đã phỏng vấn bạn Trần Thị Thu Hoài và bạn Nguyễn Thị Thùy Linh đến từ Việt Nam, hiện đang sống tại Hokkaido. TRẦN THỊ THU HOÀI & NGUYỄN THỊ THÙY LINH TRẦN THỊ THU HOÀI ・Quốc tịch: Việt Nam ・Năm đến Nhật Bản: 2019 ・Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kĩ […]

BẠN DAMDINSUREN ISHINKHOROL VÀ BẠN BATGEREL ARIUNGEREL ĐẾN TỪ MÔNG CỔ

Chúng tôi đã phỏng vấn Bạn Damdinsuren và bạn Batgerel đến từ Mông Cổ. DAMDINSUREN ISHINKHOROL & BATGEREL ARIUNGEREL DAMDINSUREN ISHINKHOROL ・Quốc tịch: Mông cổ・Năm đến Nhật Bản: 2020・Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kĩ thuật・Trình độ tiếng Nhật: N3 BATGEREL ARIUNGEREL ・Quốc tịch: Mông Cổ・Năm đến Nhật Bản: 2019・Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kĩ […]