เราได้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ทำงานดูแลบริบาลที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น การทำงานดูแลบริบาลและการเรียนให้แก่คุณ