เปิดเว็บไซต์แล้ว

เปิดเว็บไซต์แล้ว

เว็บไซต์นี้ก่อตั้งและดำเนินการโดยสำนักงานบริหาร Japan Care Worker Guide ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการรับบุคคลากรต่างชาติด้านการดูแลบริบาลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการประจำปี 2021

หากคุณต้องการมาทำงานดูแลบริบาลที่ญี่ปุ่น เราจะช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง งานดูแลบริบาล การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นและการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้าใจได้ง่ายให้แก่คุณ

Contents: