ระบบและเนื้อหางาน

มี “องค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน” ซึ่งคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรที่ตอบรับให้ช่วยเหลือการประกันที่อยู่อาศัยและสัญญาที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง

ไม่สามารถทำได้ในระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง แต่หากได้รับวุฒิผู้ดูแลบริบาลที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นวุฒิระดับชาติก็จะสามารถทำงานได้ถาวร พำนักได้ถาวรและพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้

ต้องได้ระดับ N4 ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง)

นอกจากการดูแลทางกายภาพ (ดูแลช่วยเหลือการอาบน้ำ ทานอาหาร ขับถ่าย ฯลฯ ตามสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ) มีงานช่วยเหลือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง (จัดนันทนาการ ช่วยเหลือกาารฝึกปฏิบัติงาน ฯลฯ)
*บริการในรูปแบบไปเยี่ยมไม่เข้าข่ายงานนี้

สามารถเปลี่ยนงานได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือระหว่างอุตสาหกรรมที่ได้รับการตรวจสอบว่ามาตรฐานการสอบอยู่ในระดับเดียวกัน กรณีของงานดูแลบริบาล สามารถเปลี่ยนงานได้หากเป็นงานในสถานบริบาลอื่น

ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิพยาบาล หากสอบผ่านการสอบของทักษะเฉพาะทางก็สามารถทำงานทักษะเฉพาะทางได้

หลังเดินทางกลับประเทศ บางคนก็ทำงานดูแลบริบาลโดยใช้ความรู้ที่ได้จากที่ญี่ปุ่นหรือบางคนเป็นครูสอนการบริบาล

ภายหลังจากมาที่ญี่ปุ่นและทำงานพลางศึกษาการบริบาลไปด้วยจะสามารถสอบวุฒิระดับชาติสำหรับผู้ดูแลบริบาลที่ได้รับการรับรองได้ ในบรรดาคนที่ทำงานทักษะเฉพาะทางการดูแลบริบาลก็มีคนที่มีเป้าหมายจะสอบวุฒิระดับชาติให้ผ่านเช่นกัน
เราเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ตั้งใจเรียนเพื่อการสอบวุฒิระดับชาติหลังเริ่มทำงานทุกท่าน

การสอบ

สำหรับทักษะเฉพาะทางมีการสอบ 3 อย่าง ได้แก่ การสอบประเมินทักษะการดูแลบริบาล การสอบประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการดูแลบริบาล และการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น
การสอบประเมินทักษะการดูแลบริบาลและการสอบประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการดูแลบริบาล เป็นการวัดทักษะเฉพาะทางและภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงานบริบาล โดยกำหนดมาตรฐานในระดับที่พร้อมทำงาน
การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาญี่ปุ่นจะวัดจากการสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่นหรือการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ขั้นต่ำระดับ N4)

สมัครได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท Prometic ผู้จัดการสอบ
เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการมีการอธิบายขั้นตอนการสมัครไว้เช่นกัน (มีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัท Prometic ซึ่งเป็นผู้จัดสอบ)

สามารถติดต่อบริษัท Prometic ผู้จัดการสอบได้ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ สามารถดูลิงก์ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ด้วยสถานภาพการพำนักระยะสั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสอบ
นอกจากนี้ยังมีการจัดสอบนอกประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบัน (มี.ค. 2021) มีการจัดสอบที่ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์และไทย

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในฐานะผู้สมัครเป็นผู้ดูแลบริบาลที่ได้รับการรับรองภายใต้กรอบ EPA และผ่านการฝึกอบรมและเข้าทำงานในสถานบริบาลเป็นเวลา 4 ปี หรือชาวต่างชาติที่สำเร็จการฝึกงานทางเทคนิค (ii) จะได้รับพิจารณาว่ามีทักษะเฉพาะทางและภาษาญี่ปุ่นตามมาตรฐานที่จำเป็นจึงได้รับยกเว้นการสอบทั้ง 3 และสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานทักษะเฉพาะทาง (i) ได้
ส่วนชาวต่างชาติที่สำเร็จการฝึกงานทางเทคนิค (ii) นอกเหนือจากงานดูแลบริบาลจะได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับมาตรฐานทักษะทางภาษาญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง (จำเป็นต้องสอบ “การสอบประเมินทักษะการดูแลบริบาล” และ “การสอบประเมินทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการดูแลบริบาล”)

รัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีระบบทุนการศึกษาสำหรับค่าเล่าเรียนหลังเริ่มทำงานทักษะเฉพาะทาง แต่มีการสนับสนุนการฝึกอบรมต่างๆ
ในบางพื้นที่หรือบางสถานบริบาลอาจมีการจัดการศึกษาหรือการสนับสนุนของตัวเองให้

การเรียนที่ญี่ปุ่น

มีเว็บไซต์สำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นชื่อ “Nihongo o Manabou / เรียนภาษาญี่ปุ่นกัน” ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 และการเรียนทักษะพื้นฐานด้านการดูแลบริบาล

ควรเตรียมตัวสำหรับการสอบทักษะเฉพาะทางและศึกษาภาษาญี่ปุ่น
สำหรับวิธีและขั้นการทำงานและทักษะบริบาลสามารถเรียนรู้ในขณะทำงานได้

แม้จะได้รับคุณวุฒิพยาบาลจากต่างประเทศก็ไม่สามารถทำงานพยาบาลที่ญี่ปุ่นได้ แต่ความรู้ด้านพยาบาล เช่น ความเข้าใจกลไกของร่างกายและคนไข้ ก็เป็นประโยชน์ในการทำงานดูแลบริบาลเช่นกัน
หากต้องการทำงานในทักษะเฉพาะทางนี้ก็ควรศึกษาจากหนังสือเรียนต่างๆ

อาจต่างกันไปตามสถานภาพการพำนัก ในกรณีของระบบทักษะเฉพาะทาง เป็นสถานภาพการพำนักเพื่อการทำงานจึงไม่ได้มีการคาดการณ์ให้ทำงานขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามมีการสนับสนุนการศึกษาทางออนไลน์และหนังสือเรียนเพื่อการสอบใบรับรองและภาษาญี่ปุ่น
สำหรับรายละเอียดมีการแนะนำลิงก์สำหรับเว็บไซต์การศึกษาไว้ที่หน้าเว็บไซต์

ชีวิตในญี่ปุ่น

ปรึกษาได้ที่ Free consultation services for foreign care workers ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คำปรึกษาบุคลากรด้านการบริบาลต่างชาติของ JICWELS นอกจากการให้คำปรึกษาแล้ว JICWELS ยังจัดงานแลกเปลี่ยนระหว่างชาวต่างชาติที่ทำงานบริบาลอีกด้วย

การทำงานในสถานที่ดูแลบริบาลมีการบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิของผู้ใช้แรงงานเช่นกัน คุณจึงมาทำงานได้อย่างอุ่นใจ

การทำงานจะขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่างสถานบริบาลที่ทำงานและผู้ปฏิบัติงาน
โดยแนวทางคือ เวลาทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวันและมีวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ และอาจมีการทำงานกะดึกหรืองานล่วงเวลาขึ้นอยู่กับสถานบริบาลที่ทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบให้ดีเมื่อทำสัญญาการทำงาน
นอกจากนี้การเดินทางกลับประเทศแบบชั่วคราวสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามควรปรึกษากับสถานบริบาลที่ทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานล่วงหน้าในเรื่องนี้

สำหรับที่พักอาศัยจะขึ้นอยู่กับสถานบริบาลที่ทำงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน โดยทั่วไปมักได้อาศัยใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงาน
สำหรับค่าใช้จ่ายจะเป็นการใช้เงินเดือนที่ได้รับจากการทำงานจ่ายค่าอาหารและค่าที่พักเอง แต่บางสถานบริบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงานอาจมีการจัดเตรียมหอพักหรือช่วยเหลือค่าเช่าให้ ควรตรวจสอบให้ดีเมื่อจะตัดสินใจเลือกสถานที่ทำงาน

ที่ญี่ปุ่นมีการให้เข้าระบบประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยและมีค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพนั้นจะเป็นผู้จ่ายให้และคุณจ่ายเองเพียงบางส่วน เมื่อเริ่มทำงานจึงควรตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการที่จำเป็นกับสถานบริบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ดูได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในหลายภาษา
เว็บไซต์ให้ข้อมูลภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

 

ในสถานที่ทำงานดูแลบริบาลมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย คุณสามารถมาทำงานที่ญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ