Тогтолцоо ・ Ажлын тодорхойлолт

“Бүртгэлд дэмжлэг үзүүлэгч байгууллага“ гэж байдаг. Тусгай ур чадвар бүхий гадаадын иргэдэд хүлээн авагч байгууллагаас итгэмжлэгдсэн хувь хүн эсвэл байгууллага Япон улсад оршин суухтай холбоотой гэрээний туслалцаа зэрэгт дэмжлэг үзүүлдэг.

Тусгай ур чадварын ажилтны тогтолцоогоор Япон улсыг зорих бол гэр бүл нь дагалдах боломжгүй. Асаргааны мэргэжилтний үндэсний хэмжээний эрх авсан нөхцөлд гэр бүлийн хамтаар байнгын ажиллаж амьдрах эрхтэй болно.

Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтын 4-р зэргийг (анхан шатны япон хэлний түвшин) хангасан байх шаардлагатай.

Биеийн асаргааны (асруулагчийн бие болоод сэтгэл зүйн нөхцөлд тохируулж усанд оруулах, хооллох, бие засахад туслах гэх мэт) үйлчилгээний ажлаас гадна үүнтэй холбоотой бусад (амралт, биеийн тамирын дасгал хийхэд туслах гэх мэт) ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. *Гэрээр очиж асаргааны үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд үүнээс өөр байна.

Хэлтэс дотроо өөрчлөх боломжтой. Мөн шалгалт өгч ур чадварын түвшин өндөр болохоо батлан харуулбал хэлтэс хооронд ажлын байраа солих боломжтой. Асаргааны ажлын хувьд асаргааны өөр байгууллага уруу шилжиж ажиллах боломжтой.

Тусгай ур чадварын ажилтны тогтолцоонд сувилагчийн мэргэжил эзэмшсэн байх шаардлага байхгүй, харин тусгай ур чадварын ажилтны шалгалтад тэнцсэн байх шаардлагатай.

Япон улсад олж авсан асаргааны ажлын туршлага, ур чадвараа эх орондоо харьсны дараа асаргааны ажил хийх, асаргааны багш болох зэргээр ашиглаж буй хүмүүс байдаг.

Япон улсад ирээд 3-аас дээш жил ажиллангаа асаргааны мэргэжлээр суралцсан бол ““Асаргааны мэргэжилтэн““-ий үндэсний хэмжээний эрх авах шалгалт өгөх боломж нээгдэнэ.
Тусгай ур чадварын ““Асаргаа““-гаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн дунд асаргааны мэргэжилтний үндэсний хэмжээний эрх авахаар зорилт тавин сурч, ажиллаж байгаа хүмүүс байдаг.
Асаргааны ажилтнаар ажиллаж эхэлснийхээ дараа ч гэсэн асаргааны мэргэжилтний үндэсний хэмжээний эрх авахын төлөө заавал хичээгээд үзээрэй.

Шалгалт

“Асаргааны ажлын тусгай ур чадварыг “Nursing Care Skills Evaluation Test”, “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test”, Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт гэсэн гурван шалгалтаар дамжуулан үнэлдэг.
““Nursing Care Skills Evaluation Test““ болон ““Nursing Care Japanese Language Evaluation Test““ нь асаргааны ажлын байран дээрх мэргэжлийн ур чадварыг харин Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт нь ямар ч нөхцөлд бэлэн байх түвшнийг үнэлдэг.
Япон хэлний мэдлэгийн түвшнийг ““Япон сангийн япон хэлний суурь мэдлэгийн шалгалт (JFT-Basic)““ эсвэл ““Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт (JLPT) (N4-өөс дээш түвшнийг хангах)““-ыг үндэслэн тогтоодог. “

Шалгалтыг зохион байгуулдаг Прометрик ХХК-ы цахим хуудсаар хүсэлтээ илгээнэ. Япон улсын Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамны цахим хуудсанд шалгалт өгөх заавар журам бүхий гарын авлага байдаг. (Шалгалтыг зохион байгуулдаг Прометрик ХХК-ын цахим хуудасны холбоосыг хавсаргав.)

Шалгалтыг зохион байгуулдаг Прометрик ХХК-тай э-мэйл болон утсаар холбогдож заавар авах боломжтой. Японы Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамны цахим хуудасны гадаад холбоосыг хавсаргав.

Өмнө нь Япон улсад амьдарч байгаагүй иргэд шалгалт өгөх зорилгоор ““Богино хугацааны виз““-ээр Японд ирж шалгалтаа өгөх боломжтой.
Мөн гадаад орнуудад ч шалгалт явагддаг. 2021 оны 3-р сарын байдлаар Камбож, Индонез, Монгол, Мьянмар, Непал, Филиппин, Тайланд улсуудад шалгалт явагдаж байна.

Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр (EPA)-ийн хүрээнд асаргааны мэргэжилтэн горилогчоор Японд улсад ирж, 4 жилийн турш асрамжийн газарт зохих ёсоор сурч, ажил эрхэлж буй хүмүүс болон Асаргааны “Ур чадвар бүхий ажилтан 2-р зэрэг”-ийг дүүргэсэн гадаадын иргэдийн хувьд шаардлагатай ур чадварын түвшин болон Япон хэлний мэдлэгийн түвшнийг хангасан гэж үзвэл гурван шалгалтаас чөлөөлөгдөж “Тусгай ур чадварын ажилтан (1)” руу шилжих боломжтой. Мөн асаргаанаас бусад “Ур чадвар бүхий ажилтан 2-р зэрэг” дүүргэсэн гадаадын иргэдийн хувьд Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтын заримаас нь чөлөөлөгдөнө. (“Nursing Care Skills Evaluation Test” болон “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test“-ыг өгөх шаардлагатай.)

Тусгай ур чадварын ажилтнаар ажиллаж эхэлснээс хойших суралцах зардлыг Японы Засгийн газраас хариуцах тэтгэлгийн хөтөлбөр байхгүй ч судалгааны дэмжлэгүүдийг хэрэгжүүлдэг.
Мөн зарим орон нутаг, асрамжийн газрууд өөрсдийн сургалт болон дэмжлэгүүдтэй байдаг.

Япон дахь дадлага

“Япон хэл сурцгаая“ гэдэг нэртэй япон хэл сурахад зориулсан цахим хуудас байдаг. Энэ нь Японд асаргааны ажил хийхээр зэхэж буй хүмүүст япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтын 3-р зэрэг авах болон асаргааны анхан шатны ур чадварыг эзэмшихэд чиглэсэн япон хэл сурахад туслах цахим хуудас юм.

Япон улсад ирэхээсээ өмнө Тусгай ур чадварын ажилтны шалгалтад бэлдэх, япон хэлний хичээлээ давтах нь зүйтэй. Харин японы асаргааны арга барил, техникийн тухайд мэдэхгүй зүйлсээ ажиллангаа эзэмших бүрэн боломжтой.

Япон улсаас өөр улсад сувилагчийн мэргэжил эзэмшсэн бол Японд сувилагчаар ажиллах боломжгүй байдаг. Гэхдээ хүний биеийн үйл ажиллагаа, өвчтөнийг ойлгох зэрэг сувилахуйн мэдлэг нь асаргааны ажилд хэрэг болох тохиолдол элбэг байдаг.
Тусгай ур чадварын ажилтнаар ажиллах хүсэлтэй бол сурах бичиг зэргийг ашиглан хичээллэх нь зүйтэй.

Оршин суух зөвшөөрлийн ангиллуудаас хамаарч өөр өөр байдаг. Тусгай ур чадварын оршин суух зөвшөөрөл нь ажлын зорилготой зөвшөөрөл тул их сургуульд суралцангаа ажиллах боломжгүй юм. Харин цахимаар болон сурах бичгээр дамжуулан япон хэл сурах, эрх авах шалгалтад бэлдэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудсанд буй холбоосоор орж үзээрэй.

Япон дахь амьдрал

JICWELS-ээс хэрэгжүүлдэг Гадаад асаргааны ажилтнуудад үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд (Free consultation services for foreign care workers) хандаарай. Мөн JICWELS нь зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнээс гадна асаргааны ажил хийдэг гадаад иргэдийн уулзалтыг зохион байгуулдаг.

Асаргааны ажлын байран дээр ажилчдын аюулгүй байдал, эрхийг хамгаалах хууль хэрэгждэг тул сэтгэл зовних зүйлгүйгээр ажиллах бүрэн боломжтой байдаг.

Ажиллаж буй асрамжийн газар, удирдлагатай хийсэн гэрээнд үндэслэн ажиллах нөхцөл шийдэгдэнэ. Дунджаар үзвэл, долоо хоногт дээд тал нь 40 цаг, өдөрт дунджаар 8 цаг орчим ажиллаж, долоо хоногт 2 өдөр амарна. Мөн ажиллаж буй асрамжийн газар, удирдлагаас шалтгаалан шөнийн ээлжид ажиллах, илүү цагаар ажиллах тохиолдлууд байдаг. Үүнийг хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үедээ заавал нягтлаарай.
Мөн түр хугацаагаар эх орондоо харих бүрэн боломжтой байдаг ч энэ талаар асрамжийн газар болон удирдлагатайгаа гэрээ байгуулахынхаа өмнө сайтар зөвлөлдөөрэй. 

Амьдрах байрны хувьд тухайн асрамжийн газар болон удирдлагаас шалтгаалах хэдий ч асрамжийн газар эсвэл ажлын албатайгаа ойрхон амьдрах нь элбэг байдаг. Мөн тухайн ажилтны сарын цалинд байр, хоолны зардлын мөнгө багтсан байдаг тул байр, хоолны мөнгөө өөрөө зохицуулах шаардлагатай байдаг. Заримдаа тухайн асрамжийн газар болон удирдлагаас шалтгаалж дотуур байраар хангах, байрны зардлыг даах зэрэг тохиолдлууд байдаг. Ажиллах газраа сонгох үедээ эдгээрийг нягтлаарай.

Япон улсад бүх хүн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг. Тиймээс хэрвээ өвдвөл эмчилгээний зардлын дийлэнх хувийг эрүүл мэндийн даатгалаас төлж, та тодорхой хувийг төлөхөд л хангалттай байдаг. Шаардлагатай бичиг баримтуудыг ажиллаж эхлэх үедээ асрамжийн газар, удирдлагуудаасаа нягтлаарай.

Шинэ төрлийн корона вирус

Японы Эрүүл Мэнд, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас гаргадаг мэдээллийн цахим хуудас уруу орж үзээрэй. Энэхүү цахим хуудсаар дамжуулан шинэ төрлийн короновирусын халдвар тархалттай холбоотой мэдээллүүдийг гадаад хэлээр авах боломжтой.

Асаргааны ажил нь короновирусын халдварыг хүндээр тусах эрсдэл өндөр ахмад настнуудтай ихэвчлэн харилцдаг онцлогтой. Тийм ч учраас халдвараас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тууштай сайн хэрэгжүүлж байна. Энэ шалтгааны улмаас коронавирусын нөхцөл байдал тогтворжсоны дараа та бүхэн Япон улсад ирж тайван ажиллах боломж бүрдэнэ гэж итгэж байна.