News&Events

Хэвлэлийн мэдээ зарлах ~Монгол~

Хэвлэлийн мэдээ зарлах ~Монгол~

Монгол улсруу хандсан 「Асаргааны салбарт гадаадын ажиллах хүчнийг авахыг дэмжих тѳслийн」хүрээнд Японоос хийх тайлбар хурлын шууд дамжуулалтыг зохион байгуулах тухай Энэ удаад Японд ажилладаг асаргааны Монгол ажилтан оролцох гэж байна   2 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж буй энэхүү тѳсѳл нь Япон улсын Эрүүл мэнд халамж хѳдѳлмѳрийн яамны татаас бүхий тѳсѳл ба гадаад улсуудад Японы […]

Read More

Хэзээ нэгэн өдөр япон улсад ажиллахыг хүсч буй танаа Japan Care Worker Guide 2021@Mongol (Online Seminar)

Хэзээ нэгэн өдөр япон улсад ажиллахыг хүсч буй танаа Japan Care Worker Guide 2021@Mongol (Online Seminar)

Японыг сонирхдог та бүхэн, Японд асаргааны ажил хийж үзэхгүй биз? Япон улсад асаргааны ажил хийдэг Монгол хүн оролцох Японд ажиллахын тулд яах талаархи онлайн тайлбар хурлыг зохион байгуулах гэж байна. “Japan Care Worker Guide 2021” @Mongol (Online Seminar)   「Japan Care Worker Guide 2021 ~онлайн тайлбар хурал~」-г онлайн хэлбэрээр зохион байгуулах гэж байна. 2 дахь жилдээ зохион […]

Read More

ЯПОН ОРНЫГ СОНИРХДОГ ТА БҮХЭН, ЯПОНД АСАРГААНЫ АЖИЛ ХИЙЖ ҮЗЭХ ҮҮ? ЯПОНД АЖИЛЛАХ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ОНЛАЙН ТАЙЛБАР ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГЭЖ БАЙНА。

ЯПОН ОРНЫГ СОНИРХДОГ ТА БҮХЭН, ЯПОНД АСАРГААНЫ АЖИЛ ХИЙЖ ҮЗЭХ ҮҮ? ЯПОНД АЖИЛЛАХ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ОНЛАЙН ТАЙЛБАР ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГЭЖ БАЙНА。

Та бүгдэд Япон дахь амьдралын талаар мэдээлэл хүргэж, Японд асаргааны ажилд орохын тулд шаардлагатай 「Тусгай ур чадвар」-н талаар танилцуулах 「Japan Care Worker Guide ~онлайн тайлбар хурал~」-г шууд дамжуулалтаар хүргэх гэж байна. Тус тайлбар хуралд Монгол улс дахь шинэ коронавирусын нѳхцѳл байдалтай уялдуулан та бүхэн ѳѳрийн компьютер болон ухаалаг утсаараа оролцох боломжтойгоор зохион байгуулахаар болоод байна. Хэрэв […]

Read More