Фейсбүүк хуудас нээгдлээ.

Япон орон, асаргааны ажил, Тусгай ур чадварын ажилтны тогтолцооны тухай та бүхэнд илүү дэлгэрэнгүй таниулах зорилгоор Japan Care Worker Guide албан ёсны Фейсбүүк хуудас нээв.

Contents: