Chính thức ra mắt trang Facebook Japan Care Worker Guide

Chính thức ra mắt trang Facebook Japan Care Worker Guide

Chúng tôi đã ra mắt trang Facebook chính thức của Japan Care Worker Guide. Tại đây, các bạn có thể tìm hiểu các thông tin về Nhật Bản, công việc của một nhân viên chăm sóc và visa kĩ năng đặc định.

Contents: