ตัดสินใจที่จะถือในประเทศไทย!! งานสัมมนากับโครงการ Japan Care Worker Guide 2021

ตัดสินใจที่จะถือในประเทศไทย!! งานสัมมนากับโครงการ Japan Care Worker Guide 2021

โอกาสดีที่จะได้ทำงานบริบาลในประเทศญี่ปุ่นมาถึงแล้ว

ร่วมสัมมนาออนไลน์แนะนำงานบริบาล ดูแลผู้สูงวัยที่ประเทศญี่ปุ่น

พร้อมพูดคุยกับชาวไทยที่ปัจจุบันทำงานด้านบริบาลในประเทศญี่ปุ่น

 

”งานสัมมนากับโครงการ Japan Care Worker Guide 2021” เป็นกิจกรรมสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับงานบริบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “แรงงานทักษะพิเศษเฉพาะ” รวมถึงภายในงานจะมีการถามตอบ และพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ เล็งเห็นถึงโอกาสการไปทำงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น

งานสัมมนาจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านมือถือหรือ คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

 

รายละเอียดงานสัมมนา

 

■ชื่อ : งานสัมมนากับโครงการ Japan Care Worker Guide 2021

 

■จัดโดย : สำนักงานบริหาร Japan Care Worker Guide

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการส่งเสริมงานบริบาลสำหรับชาวต่างชาติ” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น

 

■วันและเวลาจัดงาน : วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2021 เวลา 14:00-15:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ภายในงานสัมมนาจะมีการไลฟ์สดจากทางประเทศญี่ปุ่นตามเวลาดังกล่าว

 

■ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนา : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน งานสัมมนาจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live สามารถเข้าฟังได้ทั้งทางมือถือ และคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทางด้านล่าง

 

■คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน : ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสนใจทำงานด้านการบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น และต้องการหาโอกาสเพื่อเดินทางไปทำงาน

 

■หัวข้อ และประเด็นในงานสัมมนา : ภายในงานสัมมนาจะมีการอธิบายเกี่ยวกับอาชีพงานบริบาล รวมถึงมีการไลฟ์สดร่วมกับคนไทยที่ทำงานกับอยู่ ณ สถานบริบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีการถามตอบ ข้อสงสัยท้ายชั่วโมง

ประเด็นที่จะพูดคุยในงานสัมมนา

  • แนะนำเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่น
  • แนะนำสถานการณ์ ภาพรวมปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น
  • เหตุผลว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงต้องการอาชีพงานบริบาล
  • แนะนำเกี่ยวกับงานบริบาลของประเทศญี่ปุ่น(เช่น ขั้นตอนการทำงานมีอะไรบ้าง, การฝึกงาน เป็นต้น)
  • แนะนำระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง
  • แนะนำข้อมูลที่จำเป็นต่อการสอบ เช่น วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
  • ถาม-ตอบข้อสงสัย

■เพิ่มเติม : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้วันจัดงานสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่สมัครเข้ามาให้ทราบก่อนล่วงหน้า

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่อีเมล์ด้านล่างนี้

*กรุณาแนบข้อมูลส่วนตัวมาในอีเมล์

 

■ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน

ชื่อสกุล, ชื่อสถาบัน หรือชื่อมหาวิทยาลัย, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์

และคำถามที่ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริบาล

 

■กรุณาส่งอีเมล์มาที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท Media Presto Co., Ltd. 

อีเมล์  arucha.p@media-presto.com

เบอร์โทรศัพท์ 093-250-2654  

 

■หมดเขตการรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2021 เวลา 17:00 น.

Contents: