जापानमा नर्सिङ्ग केयरको काम गरिरहनु भएका विदेशी नागरिकहरुसंग अन्तर्वार्ता लिएका थियौं ।
जापानको जीवन र नर्सिङ्ग केयरको काम, जापानी भाषाको अध्ययन इत्यादी को लागि सन्दर्भको रुपमा प्रयोग गर्नु होस ।

北海道HoaiさんLinhさん【ベトナム出身】

北海道在住、ベトナム出身のHoaiさんとLinhさんにインタビューしました。 MarTran Thi Thu Hoai & Nguyen Thi Thuy Linh Tran Thi Thu Hoai ・ 出身国 : ベトナム ・ 来日した年 : 2019年 ・ 在留資格 : 技能実習生 ・ 日本語能力 : N3 Nguyen Thi Thuy Linh ・ 出身国 : ベトナム ・ 来日した年 : 2019年 ・ 在留資格 : 技能実習生 ・ 日本語能力 : N2 Interview

埼玉県 Ghimireさんインタビュー【ネパール出身】

埼玉在住、ネパール出身のGhimireさんにインタビューしました。 Ghimire Dharmika धर्मिका घिमिरे ・जन्म देश: नेपाल ・जापान आगमन वर्ष: 2014 ・योग्यता: नर्सिङ्ग केयर ・जापानी भाषा क्षमता: N3 Interview