जापानमा नर्सिङ्ग केयरको काम गरिरहनु भएका विदेशी नागरिकहरुसंग अन्तर्वार्ता लिएका थियौं ।
जापानको जीवन र नर्सिङ्ग केयरको काम, जापानी भाषाको अध्ययन इत्यादी को लागि सन्दर्भको रुपमा प्रयोग गर्नु होस ।