ឃ្លា និងពាក្យបច្ចេកទេសដែលបុគ្គលិកដូចគ្នាប្រើច្រើនក្នុងកិច្ចសន្ទនានៃការងារមើលថែទាំ

ឃ្លា និងពាក្យបច្ចេកទេសដែលបុគ្គលិកដូចគ្នាប្រើច្រើនក្នុងកិច្ចសន្ទនានៃការងារមើលថែទាំ

នៅកន្លែងការងារមើលថែទាំមានឃ្លា និងពាក្យបច្ចេកទេសដែលបុគ្គលិកមើលថែទាំដូចគ្នាប្រើច្រើនក្នុងកិច្ចសន្ទនា និងនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្នាក់នៅ។ វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពាក្យបច្ចេកទេសទុកជាមុនដើម្បីឱ្យដឹងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ និងដើម្បីឱ្យកិច្ចសហការរវាងអ្នកមើលថែទាំមានភាពរលូន។ ដំបូងប្រហែលជាពិបាកហើយ ប៉ុន្តែត្រូវតែចងចាំ។

Contents:

ឃ្លាដែលបុគ្គលិកដូចគ្នាប្រើ

 • 「バイタルチェック」(VITAL CHECK)(ការវាស់លេខទាក់ទងនឹងជីវិត)

គឺការវាស់លេខទាក់ទងនឹងជីវិត(កំដៅខ្លួន សម្ពាធឈាម ដង្ហើម ជីបចរ)។ ចាំបាច់ត្រូវវាស់រៀងរាល់ព្រឹក មុនចូលងូតទឹក ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់បានដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់។

ឧទាហរណ៍៖ 「 ○さんのあさのバイタルはせいじょうです、いつもとかわりありません」(លេខទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់ឈ្មោះ○ គឺធម្មតាទេ។ គ្មានអ្វីប្រែប្រួលខុសពីរាល់ដងទេ។)

 

 • 「見守り」(みまもり)(MIMAMORI)(ការឃ្លាំមើល)

ការដឹងពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សចាស់ម្នាក់ៗ ដឹងពីអារម្មណ៍ជាដើម ហើយត្រៀមឱ្យអាចជួយបានភ្លាមៗនៅពេលដែលត្រូវការ ប៉ុន្តែបណ្ដោយឱ្យគាត់ធ្វើអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើខ្លួនឯងបាន។

រួមទាំងការសង្កេតមើលស្ថានភាពរបស់មនុស្សចាស់ ហើយការពារកុំឱ្យដួល ឬមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។

ឧទាហរណ៍៖「○さんは、あるくときにふらつくことがあるので、みまもりをしましょう」(ដោយសារឈ្មោះ○ ពេលដើរទៅមានពេលខ្លះឃ្លីងឃ្លោង សូមឃ្លាំមើលផង។)

 

 • 「処置」(しょち)(SHOCHI)(ការព្យាបាល)

ជាការជួយព្យាបាលនៅពេលមានរបួស ឬរលាកស្បែកជាដើម ដោយសម្លាប់មេរោគ ឬលាបថ្នាំជាដើម។

ឧទាហរណ៍៖「うでにきずがあるので、かんごしにしょちをしてもらいましょう」(ដោយសារមានស្នាមរបួសដៃ សូមយកគាត់ទៅឱ្យគិលានុបដ្ឋាកព្យាបាល។)

 

ក្រៅពីនេះមានដូចជា

「◯さんは、部屋で休んでいます」“ឈ្មោះ○ កំពុងសម្រាកនៅបន្ទប់”

「◯さんは、食事を残したので、体調に気をつけてください」“ដោយសារឈ្មោះ○ ហូបអាហារមិនអស់ សូមប្រយ័ត្នសុខភាពគាត់ផង”

「◯さんは、顔色が悪いので体調の変化に気をつけ、観察してください」“ដោយសារទឹកមុខរបស់ឈ្មោះ○ មិនល្អសូមសង្កេតមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការប្រែប្រួលសុខភាពផង”

 

ជាដើម គឺជាឃ្លាដែលគេប្រើច្រើនដើម្បីរាយការណ៍ និងចែករំលែករវាងបុគ្គលិកដូចគ្នា នៅពេលមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ទោះជាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ។

 

ក្រៅពីនេះមានពាក្យបច្ចេកទេសមើលថែទាំដែលត្រូវចងចាំទុក

មានអក្សរកាន់ជិពិបាកជាដើម ប៉ុន្តែសូមអានឱ្យឮៗ។

 • ケアプラン(CARE PLAN)៖ ជាផែនការមើលថែទាំ។ ជាឯកសារដែលមានសរសេរអំពីប្រភេទនៃសេវាកម្មមើលថែទាំ ភាពញឹកញាប់ គោលដៅជាដើម ដោយផ្អែកលើបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សចាស់ និងគ្រួសាររបស់មនុស្សចាស់ ថាចង់បានជីវភាពបែបណា។ ផែនការមើលថែទាំមានការប្ដូរផ្លាស់តាមកាលកំណត់យោងតាមស្ថានភាពរបស់មនុស្សចាស់។ គេផ្ដល់សេវាកម្មមើលថែទាំ ដោយផ្អែកលើផែនការមើលថែទាំ។

 

 • 受診(じゅしん)(JUSHIN)(ពិគ្រោះជំងឺ)៖ ជាការទទួលការវិនិច្ឆ័យពីគ្រូពេទ្យ។ មានករណីដែលគ្រូពេទ្យមកដល់មណ្ឌល និងករណីដែលមនុស្សចាស់ទៅពិគ្រោះជំងឺជាមួយបុគ្គលិក ឬគ្រួសារនៅមន្ទីរពេទ្យ។

 

 • 水分補給(すいぶんほきゅう)(SUIBUN HOKYU) (ការបង្គ្រប់ជាតិទឹក)៖ ជាការស្រូបយកជាតិទឹកដែលរាងកាយត្រូវការតាមរយៈអាហារ ឬភេសជ្ជៈ។ ដោយសារមនុស្សចាស់ពិបាកក្នុងការដឹងពីការស្រេកទឹក ការរំលឹកឱ្យបង្គ្រប់ជាតិទឹកញឹកញាប់ក៏ចាំបាច់ផងដែរ។

 

 • 体位変換(たいいへんかん)(TAII HENKAN)(ការប្រែខ្លួន)៖ ជាការបង្វែរទិសដៅខ្លួនឱ្យអ្នកដែលមិនអាចប្រែខ្លួន ឬប្ដូរទិសដៅខ្លួនដោយកំលាំងខ្លួនឯងបាន។ ការសំរានក្នុងទិសដៅដដែលរយៈពេលវែង ធ្វើឱ្យចលនាឈាមក្លាយជាអាក្រក់ដែលជាមូលហេតុនាំឱ្យរលាកស្បែក។

 

 • 着脱(ちゃくだつ)(CHAKUDATSU)៖ ជាការពាក់ឬដោះសម្លៀកបំពាក់។

 

 • 発熱(はつねつ)(HATSUNETSU)(ក្ដៅខ្លួន)៖ ជាការឡើងកំដៅខ្លួនលើសធម្មតាដោយសារជំងឺ ឬការមិនស្រួលខ្លួន។

ជាទូទៅគេសំដៅទៅលើករណីលើសពី 37.5 អង្សារ ប៉ុន្តែដោយសារកំដៅធម្មតារបស់មនុស្សម្នាក់ៗខុសៗគ្នា ដូច្នេះនៅពេលដែលកំដៅខ្លួនខ្ពស់ជាងធម្មតា គឺចាំបាច់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីការប្រែប្រួលសុខភាព។

 

 • ベッドメイキング(BED MAKING) (ការរៀបគ្រែ)៖ ជាការប្ដូរកម្រាលពូក ស្រោមភួយ ស្រោមខ្នើយជាដើម។ ការប្ដូរតាមកាលកំណត់ធ្វើឱ្យអាចរក្សាគុណភាពដំណេករបស់មនុស្សចាស់បានល្អ និងអាចរក្សាអនាម័យបាន។

 

 • 面談(めんだん)(MENDAN) (ការពិគ្រោះ)៖ គឺជាការជួបនិយាយគ្នារវាងមនុស្សចាស់ គ្រួសារ និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលថែទាំ។ គេជួបពិគ្រោះគ្នាទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាព ស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ បញ្ហាជួបប្រទះក្នុងជីវភាពរស់នៅ អំពីសេចក្ដីប្រាថ្នាចង់បានជីវភាពបែបណាជាដើម។ គេធ្វើវានៅពេលចាប់ផ្ដើមប្រើសេវាមើលថែទាំ នៅពេលប្ដូរផែនការមើលថែទាំ ក្រៅពីនេះក៏មានធ្វើតាមកាលកំណត់ជារឿយៗ។

 

 • 配膳(はいぜん)(HAIZEN) (ការរៀបអាហារ)៖ គឺជាការរៀបអាហារនៅតុបាយ។ វាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចានអាហារនៅទីកន្លែងដែលមនុស្សចាស់ងាយពិសា។

 

នៅក្នុងតំណភ្ជាប់ក៏មានណែនាំពីសទ្ទានុក្រមដែលមានប្រមូលផ្ដុំពាក្យដែលគេប្រើក្នុងការមើលថែទាំផងដែរ។ សូមប្រើប្រាស់វាផង។

〇សទ្ទានុក្រមបច្ចេកទេសមើលថែទាំសុខុមាលភាពសម្រាប់ជនបរទេស