สันทนาการดูแลคืออะไร ?

สันทนาการดูแลคืออะไร ?

เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทั้งหลายมารวมตัวกันพูดคุย ออกกำลังกายหรือทำงานง่าย ๆ เป็นต้น คุณอาจจะสงสัยว่า ทำไมถึงจำเป็นต่อผู้สูงอายุ ? แล้วหากร่างกายพิการล่ะ จะเข้าร่วมอย่างไร ? จริง ๆ แล้วสันทนาการนั้นเป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดูแล

Contents:

บทบาทของสันทนาการ

สไตล์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนั้นชอบที่จะใช้ชีวิตแบบง่าย ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สันทนาการจึงมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากในเปลี่ยนแปลงสไตล์การใช้ชีวิต ช่วยสร้างโอกาสในการสื่อสารกับผู้อื่น ช่วยส่งผลกระทบด้านบวกให้กับร่างกาย หัวใจและสมอง

 

ทำไมจึงสำคัญ ?

ผู้สูงอายุสูงส่วนใหญ่นั้นการทำงานของสมองของพวกเขาจะลดถอยลงไปเรื่อย ๆ ตามการเพิ่มของอายุ สันทนาการจะช่วยให้การทำงานของสมองดีขึ้น และช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือช่วยชะลอการลุกลามของโรคได้
หากเวลาในการขยับร่างกายน้อยลงก็จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นสาเหตุให้เกิดการล้มหรือกระดูกหักได้ การออกกำลังกายอย่างง่ายจึงมีประโยชน์ช่วยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ด้วย

เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยโอกาสในการออกไปข้างนอกก็น้อยลง ทำให้โอกาสในการสื่อสารกับคนก็น้อยลงไปด้วย สันทนาการจะเปิดโอกาสให้ผู้สุงอายุได้พูดคุยกับคนอื่น ๆ

 

ในสถานที่ดูแลจะทำสันทนาการอย่างไร ?

สถานที่ส่วนใหญ่จะมีกำหนดเวลาให้ทุกคนทำสันทนาการ ทุกวัน

สันทนาการในแต่ละวันนั้นก็จะมี ร้องเพลง, งานที่ใช้นิ้วมือ, ตอบคำถาม, ออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอล, กายบริหารและอื่น ๆ เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนให้สำหรับผู้ที่ขยับร่างกายไม่ค่อยได้ให้เข้าร่วมสันทนาการได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากสันทนาการประจำวันแล้ว ยังมีการจัดสันทนาการใหญ่หลายครั้งใน 1 ปีด้วย

และมีกำหนดสันทนาการให้ได้สัมผัสฤดูกาล เช่น พาออกไปดู ‘ซากุระ’ ข้างนอก เป็นต้น ด้วย