งานดูแลคนไข้ในช่วงกลางวันและกลางคืน

งานดูแลคนไข้ในช่วงกลางวันและกลางคืน

ในสถานที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่นั้น ไม่ได้มีงานแค่เพียงช่วงกลางวันแต่มีงานในช่วงกลางคืนด้วย
งานในช่วงกลางวันจะเรียกงานกลางวัน ส่วนงานในช่วงกลางคืนจะเรียกว่างานกลางคืน
รายละเอียดของงานช่วงกลางวันกับกลางคืนนั้นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะอาการของผู้สูงอายุ หากคุณรู้ล่วงหน้า ก็จะทำให้คุณเตรียมใจได้พร้อมก่อนเริ่มงานในช่วงเวลานั้น ๆ

Contents:

งานกลางวันกับงานกลางคืนต่างกันอย่างไร

ที่แบ่งกันหลัก ๆ แล้วจะต่างกัน 2 อย่างคือ ลักษณะการทำงานของผู้ดูแลและลักษณะอาการของผู้สูงอายุ
งานกลางวันนั้นจะเป็นงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่เช้าถึงเย็น เช่น 09:00 ~ 18:00 (รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง)
งานกลางคืนนั้นจะเป็นงาน 16 ชั่วโมงตั้งแต่เย็นถึงเช้าอีกวันหนึ่ง เช่น 17:00 ~ 09:00 (หากสามารถเงียบหลับได้จะเป็น 2 ชั่วโมง)
สถานที่ส่วนใหญ่ที่มีงานกลางคืนเมื่อทำแล้วจะได้รับเงินที่เรียกว่าค่าตอบแทนงานกลางคืน (ในแต่ละสถานที่จำนวนเงินที่จ่ายให้จะแตกต่างกันเล็กน้อย)
จำนวนพนักงานก็ต่างกันด้วย เช่น สภาพงานกลางวันจะมี 4 คน ถ้าเป็นงานกลางคืนจะเป็น 2 คนหรือ 1 คนที่คอยดูแลผู้สูงอายุประมาณ 30 คน
ในส่วนของลักษณะอาการของผู้สูงอายุนั้นจะมีเคสเช่น คนที่เมื่อเข้าช่วงกลางคืนอารมณ์จะแปรปรวน นอนไม่หลับและเดินวนไปวนมาอย่างนั้นอยู่ตลอด เป็นต้น

 

หากรู้สึกกังวลในการทำงานกลางคืน

คุณอาจจะรู้สึกกังวลกับการทำงานกลางคืนเนื่องจากเวลาทำงานที่ยาวนาน และจำนวนพนักงานน้อย สถานที่ส่วนใหญ่นั้นจะให้ทำงานกลางวันจนถึงช่วงเวลาที่กำหนดจนชินแล้วจึงให้เริ่มทำงานกลางคืน ในกรณีที่ทำงานกลางคืน เริ่มแรกจะไม่ได้ทำแค่คนเดียว คุณจะได้ทำงานร่วมกับผู้ดูแลท่านอื่นที่มากประสบการณ์โดยเขาจะคอยสอนเรื่องต่าง ๆ ให้กับคุณด้วย โดยจะคอยสนับสนุนให้กับคุณจะกว่าจะปรับตัวได้

 

วิธีปฏิบัติเมื่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุแย่ลงกระทันหัน

มีบางครั้งที่จู่ ๆ สภาพร่างกายของผู้สูงอายุจะแย่ลงกระทันหันเนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของร่างกายลดถอยลง
หากเป็นช่วงกลางวัน พยาบาลจะอยู่ในสถานที่เยอะ คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที

ในช่วงกลางคืนแม้จะไม่มีพยาบาลอยู่ แต่คุณสามารถโทรไปขอคำแนะนำจากพยาบาลที่อยู่ในบ้านของเขาได้ มีหลายสถานที่ที่มีการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล หากจำเป็นคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์ได้