แผนอาชีพงานด้านการดูแลบริบาล  ผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรองคืออะไร

แผนอาชีพงานด้านการดูแลบริบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรองคืออะไร

คนญี่ปุ่นหลายคนที่ทำงานด้านการดูแลบริบาล มีคุณวุฒิว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง
เราอยากให้ทุกคนที่มาญี่ปุ่นมีทักษะเฉพาะ มุ่งสู่การได้รับคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง ผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรองคืออะไร? คุณจะได้รับคุณวุฒินี้ได้อย่างไร? เราจะบอกคุณเอง

Contents:

ผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรองคือคุณวุฒิแบบไหน?

เป็นคุณวุฒิที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการสอบระดับชาติสำหรับผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง โดยจะเป็นคุณวุฒิที่ประเทศให้การยอมรับ (ในญี่ปุ่น แพทย์ พยาบาล ฯลฯ ได้รวมอยู่ในคุณวุฒิระดับชาติด้วย)

ในญี่ปุ่น ผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรองเป็นคุณวุฒิระดับตัวอย่างของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบริบาล

 

 

เมื่อเรามีคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง จะมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง?

เช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยทักษะเฉพาะ คุณยังสามารถทำงานด้านการดูแลบริบาลได้แม้ว่าจะไม่มีคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง

แต่เมื่อคุณมีคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง คุณจะสามารถรับความรู้และทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติมได้ยิ่งขึ้น

ในด้านเงินเดือน คุณสามารถได้รับเบี้ยเลี้ยงจากคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรองในทุกเดือนด้วย

หากคุณสั่งสมประสบการณ์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง คุณจะสามารถรับตำแหน่งผู้นำ ให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนพนักงานคนอื่นได้

ทุกท่านมีเดินทางมาด้วยทักษะเฉพาะทางหากได้รับคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักเป็น “การดูแลบริบาล” ได้

เนื่องจากไม่มีการจำกัดระยะเวลาในอาศัยในญี่ปุ่น ดังนั้นหากต่ออายุ คุณจะสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้ตลอดไป

 

 

เราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้รับคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง?

 

เพื่อเข้ารับการสอบระดับชาติสำหรับผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้น การสอบระดับชาติเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ

เพื่อให้ได้รับคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรอง และแจ้งความประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักเป็น “การดูแลบริบาล” นอกจากประสบการณ์การทำงาน 3 ปีและระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องดูจำนวนวันจนกว่าจะสอบ จำนวนวันในการลงทะเบียน ฯลฯ ด้วย

ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นด้วยทักษะเฉพาะคือ 5 ปี ระหว่างทำงานก็ต้องเรียนให้ผ่านข้อสอบระดับชาติด้วย หากคุณวางแผนก่อนที่จะมาญี่ปุ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานดูแลบริบาลที่ผ่านการรับรองก็คงจะเป็นการดี