FAQ

“””हुन्छ”” । निर्दिष्ट सीप मुल्यांकन परीक्षा “”Nursing Care Skills Evaluation Test (नर्सिङ्ग केयर सीप मुल्यांकन परीक्षा) “” र “” Nursing Care Japanese Language Evaluation Test (नर्सिङ्ग केयर जापानी भाषा मुल्यांकन परीक्षा)””, जापानी भाषाको क्षमता मापन गर्ने परीक्षा गरेर जम्मा तिन प्रकारका परीक्षा हुने छन । Nursing Care Skills Evaluation Test र Nursing Care Japanese Language Evaluation Test लाई, नर्सिङ्ग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पेशागत सीप र जापानी भाषाको दक्षता मापन गर्ने माध्यम भएकोले, प्रत्येक क्षेत्रमा तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने स्तर अनुरुपको मापदण्डलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको छ । जापानी भाषा दक्षता स्तरलाई जापान फाउन्डेशनको आधारभूत जापानी भाषा परीक्षा (JFT-Basic) अथवा जापानी भाषा प्रविणता परीक्षा (JLPT N4 भन्दा माथि आवश्यक) द्वारा मापन गरिएको छ । ”

“स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइटमा निर्दिष्ट सीप प्रणालीका ’boutमा विस्तृत रुपमा परिचय दिईएको छ र परीक्षा आवेदन प्रकृयाको ’boutमा ( परीक्षा सन्चालन गर्ने प्रोमेट्रीक कंपनीको वेबसाइटको (Prometric’s website) बाह्य्य लिंक -अर्को वेबसाइटमा) जानाकारी दिईएको छ ।

“EPA(Economic Partnership Agreement)(आर्थिक साझेदारी सम्झौता) अन्तर्गत जापानमा आएका EPA Candidate for “”Kaigofukushishi””(Certified care worker)(सर्टिफाइड केयर वर्करका उम्मेदवार) (ईन्डोनेशिया, फिलिपिन्स र भियतनाम मात्रमा लागू) भएर जापानमा प्रवेश गरी, ४ वर्षसम्म नर्सिङ्ग केयर होमहरुमा रोजगारी, प्रशिक्षणमा राम्रोसँग संलग्न भएका माथी उल्लेखित देशका नागरिकहरु र “”Technical Intern Training (ii) (सीप प्रशिक्षण २)”” पूर्ण गरेका विदेशी नागरीकहरुका लागि आवश्यक पर्ने सीप स्तर र जापानी भाषा क्षमता स्तर पूर्ण भएको मानी, अघिल्लो पेजमा उल्लेख गरिएका सीप परीक्षा र जापानी भाषा परीक्षा दिनु नपर्ने गरी “”निर्दिष्ट सीपप्राप्त कामदार (i)”” मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, नर्सिङ्ग केयर क्षेत्र बाहेकमा “”Technical Intern Training (ii) (सीप प्रशिक्षण २)”” पूर्ण गरेका विदेशी नागरिकहरुका हकमा भने जापानी भाषा क्षमता मापन गर्ने परीक्षाका केही भागहरुमा छुट हुने छ । *(Nursing Care Skills Evaluation Test) र (Nursing Care Japanese Language Evaluation Test) भने दिनु अनिवार्य छ । ”
प्रत्येक देश अनुसार, पठाउने संस्थाहरुको नियममा निर्भर गर्दछ ।
“समान वर्गमा रोजगारहरू परिवर्तन गर्ने अनुमती दिइएको छ। यदि परीक्षा, आदि मार्फत कामदारको सीप स्तरलाई नयाँ पदमा आवश्यक भएको सीप स्तरसँग तुलना गर्न मिल्ने रूपमा पहिचान गरिन्छ भने समान उल्लेखित उद्योग क्षेत्रको अर्को वर्गमा रोजगार परिवर्तन गर्ने अनुमति दिइएको छ। नर्सिङ्ग केयरको संबन्धमा भने अर्को नर्सिङ्ग केयर होम वा सुबिधा सेन्टरहरुमा परिवर्तन गर्न सम्भव छ । ”
“दर्ता गरिएका सहायता संस्थाहरू” छन । व्यक्तिगत अथवा समूहगत संस्थाहरुले, विदेशी मानव संसाधन स्विकार गर्ने संस्थाहरुबाट कन्साइनमेन्ट लिएर निर्दिष्ट सीप भएका विदेशी नागरिकहरुका लागि सहायता योजनामा आधारित रहेर आवासीय पक्ष र दैनिक जीवनका आवश्यकीय कुराहरुको सहयोग र सम्झौताको समर्थन गर्ने छन । दर्ता गरिएको सहायता संस्था बन्नको लागि, संस्थालाई “आप्रवासन तथा निवास नियन्त्रण निकायमा” दर्ता गरिएको हुन आवश्यक हुन्छ ।
निर्दिष्ट सीप (१) अन्तर्गत पारिवारिक सहयोगी(परिवारहरु सङ्गै जापान आउने) को सम्बंधमा भने कुनै अनुमती दिइएको छैन । यदी तपाईहरुले ५ वर्ष भित्र “सर्टिफाइड केयर वर्कर” को योग्यता प्राप्त गरिसक्नुभयो भने, निवाशको स्थिती परिवर्तन गरेर जापानमा निरन्तर काम गर्न सक्नु हुन्छ । साथै आफ्नो परिवारलाई ल्याउन सक्नु हुनेछ ।
जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षाको N4 लेभल (आधारभूत जापानी भाषा बुझ्न सक्ने स्तर) आवश्यक छ।
विगतमा जापान बसेको अनुभव नभएतापनि परीक्षा उद्देश्यका लागी “छोटो अवधि” को निवासको स्तिथी मार्फत जापान प्रवेश गरी परीक्षा दिन सकिन्छ । साथै, जापान बाहिर पनि परीक्षा दिन सकिन्छ । अक्टोबर २०२० सम्म, कंबोडिया, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, नेपाल, फिलिपिन्स जस्ता देशहरुमा परीक्षा सन्चालन भइरहेका छन ।
“शारीरिक देखभाल (प्रयोगकर्ताको शारीरिक र मानसिक अवस्था अनुसार नुहाउने केयर, खानाको केयर, दिसापिसाबको लागि सहयोग, इत्यादि) यस बाहेक संबन्धित कामको समर्थन (मनोरन्जनका कार्यहरु कार्यान्वयन, कार्यात्मक प्रशिक्षणका लागि सहयोग, इत्यादी) । ※ घर भ्रमण संबन्धित सेवाहरु गर्नुपर्दैन । ”

JICWELS ले प्रदान गर्ने विदेशी नर्सिङ्ग केयर मानव संसाधन परामर्श सेवा Free consultation services for foreign care workers मा परामर्श गर्नु होस । समान नर्सिङ्ग केयर कार्यस्थलमा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरुको एक्सचेन्ज इभेन्ट पनि आयोजना गरिरहेको छ ।

“””जापानी भाषा सिकौं””(NIHONGO WO MANABOU) को चेक गर्नु होस । नर्सिङ्ग केयर क्षेत्रमा अति आवश्यक पर्ने आधारभूत नर्सिङ्ग सीपहरु र जापानी भाषा (लगभग N3 लेभल) व्यावहारीक रुपमा सिक्न सकिने उद्देश्यले बनाइएको हो । निशुल्क सिक्न र अभ्यास गर्न सकिने वेबसाईट भएकोले अवश्य प्रयोग गर्नु होस ।”
Scroll to Top